SÅRBARHED ER SVÆRT


Når børn bliver kede af det, vrede, skuffede, føler sorg, skam, er utilfredse eller føler sig utilstrækkelige, i det hele taget har følelser vi ikke forbinder med glæde, har vi en tendens til at tale dem væk fra dem. Vi har ikke lært de ubehagelige følelser at kende, og vi mangler erfaring for hvordan vi skal lære vores børn det.

Hvorfor skal vi dog også lære vores børn det?

Hvis vi som børn lærer at imødekomme de ubehagelige følelser ved at aflede dem, affeje dem som værende forkerte, ignorere dem, tale dem væk, spise en is eller hvad der nu skal til for at få dem til at ”stoppe” så fortsætter det ind i vores voksne liv.

Vi lærer at de følelser sætter vores relation, vores tilhørsforhold, vores forbundethed – på spil. Hvis ubehagelige følelser ikke er velkomne, så lærer vi at pakke dem væk.

Hvis man har lært indstillingen:

”hold op med at brokke dig, det er ikke noget at være sur over, du klarer det, jeg må lige aflede mig selv med et glas vin eller en plade chokolade”

Så fortsætter man i samme rille, man bedøver og afleder de ubehagelige følelser. Dette giver ikke glæde, autenticitet eller en dybere følelse af forbundethed – tvætimod. Det kan give angst, depression, misbrug, manglende forbundethed og ensomhed.

At mærke de ubehagelige og vanskelige følelser er sårbart ja, tilmed ubehageligt. Men sårbarhed er ikke det samme som svaghed, sårbarhed er mod. Ud af sårbarhed kommer kærlighed, glæde, mod, empati og styrken til at prøve noget nyt – at være kreativ. Sårbarhed er også uvished og at være følelsesmæssigt udsat.

“vi må mærke tillid for at kunne være sårbare – og vi må være sårbare for at kunne mærke tilliden.”

Mød dit barns ubehagelige følelser åbent, varmt og nysgerrigt. Mærk efter i dig selv hvordan det føles, vil du bare have det til at stoppe? Eller kan du være i det.. Kan du udholde den følelsesmæssige spænding, eller har du brug for at trække dig. Hjælp dit barn til at modne forholdet til disse følelser.

Syntes du det lyder spændende?
Vækker det nogle tanker i dig?
– så kontakt mig og vi kan finde en tid.

Tak til Brené Brown, for hendes bog Daring Greatly, oversat til dansk “Glem Hvad Andre Tænker.”